Home

Vreducom is de afkorting van Vroegindeweij Educatie & Communicatie.

Wie vroeg in de wei is, kan vaak mooie luchten en vergezichten zien, in alle seizoenen. Hoewel mijn naam niet altijd eenvoudig is waar te maken, zet ik mij graag in om dat juist wel te doen met de projecten die ik ontwikkel. Zo kan ik mooie vergezichten concreet maken en delen met anderen.

Lydia Vroegindeweij

Troost bij Luther en Bach

NIEUW: Troost bij Luther en Bach

Lydia Vroegindeweij promoveerde met het proefschrift ‘Troost bij Luther en Bach’ op 1 december 2020 aan de Universiteit Utrecht. Prof. dr. Albert Clement was haar promotor. Het boek verscheen op dezelfde datum bij uitgeverij Vreducom.

Het onderzoek laat zien hoe Martin Luther het begrip ‘troost’ definieerde in zijn theologie en zielzorg en hoe hij dit verwoordde in zijn liederen uit 1524/1525. Tweehonderd jaar later stond de waarde van dit liederfgoed ter discussie vanwege nieuwe opvattingen over troost en de grote hoeveelheid nieuwe liederen. Orthodox-lutherse theologen wensten de liederen van Luther en tijdgenoten te behouden, juist vanwege hun troostende waarde. Zij zagen echter wel de noodzaak dat de oude liederen meer uitleg vereisten en schreven daarvoor vele gezangboek-commentaren. Deze commentaren van onder meer de hymnoloog Johann Martin Schamel, gecombineerd met de verzamelde uitleg van Luther bij relevante Bijbelteksten in de Calov-Bijbel, werpen een nieuw licht op de koraal-cantates van Johann Sebastian Bach uit 1724/1725. Door onderzoek van deze bronnen wordt meer duidelijk over de verschillen tussen de oorspronkelijke liedtekst en de tekst van de recitatieven en aria’s in Bachs koraal-cantates, en over de muzikale uitwerking daarvan.

“Troost bij Luther en Bach” verder lezen

Projecten

De meest recente projecten zijn ontwikkeld voor de Stichting Kerkmuziek Netwerk. Deze stichting beheert twee grote projecten die door Lydia Vroegindeweij zijn bedacht en die samen met anderen verder worden ontwikkeld.

Orgelkids

Het project Orgelkids (sinds 2009) laat kinderen op vele manieren kennis maken met het instrument orgel. Hiervoor zijn materialen en lespakketten ontwikkeld rond het Doe-orgel, een leskist waarmee kinderen zelf een orgel kunnen bouwen en bespelen. Deze Doe-orgels worden inmiddels in 15 landen over de hele wereld gebruikt.

Kerkliedwiki

In de online informatiebank Kerkliedwiki (sinds 2013) worden alle kerkliederen en liedbundels uit het Nederlandse taalgebied (en een deel van buitenlandse liederen) ontsloten. De vindbaarheid van geschikte liederen bij vieringen, kerkelijk jaar, Bijbelteksten en thema’s is het doel voor liturgen. Voor kerkmusici zijn zettingen, bewerkingen voor orgel/piano of koor gedocumenteerd. Voor alle geïnteresseerden zijn de te beluisteren uitvoeringen en de informatie bij liederen interessant. De Kerkliedwiki trekt maandelijks circa 50.000 bezoekers. Aan deze website werken talloze vrijwilligers mee met verschillende expertise, zoals theologen, hymnologen, kerkmusici, dichters, componisten, en softwaremakers.

Over Lydia Vroegindeweij

Lydia Vroegindeweij

Sinds 1984 is Lydia Vroegindeweij werkzaam in het uitgeefvak. Als ontwikkelaar van allerlei uitgaven voor het onderwijs en voor de beroepspraktijk, maakte zij samen met vele auteurs en vormgevers publicaties in allerlei verschillende mediavormen (boeken, tijdschriften, video’s, online publicaties).

Haar grote drijfveer is zelf nieuwe kennis en ervaringen opdoen en die daarna voor een groter publiek toegankelijk maken in de vorm die het beste past bij de materie en de doelgroep. Hierin kan zij bovendien haar passie uitleven: educatie en ondernemerschap combineren met creativiteit.

“Over Lydia Vroegindeweij” verder lezen

Contact

Wil je contact opnemen? Kies welk medium je past.

Via e-mail
Via social media? Zie de knoppen onderaan deze pagina.