Fibonacci en de schoonheid

Leonardo da Pisa (ca. 1170-ca. 1250) beter bekend onder zijn bijnaam Fibonacci was een Italiaanse wiskundige. Hij wordt vaak beschouwd als de eerste westerse wiskundige die origineel werk publiceerde sinds de Griekse oudheid. Aan de hand van zijn wetenschappelijke getallenreeks kunnen we kijken naar vruchten van de oogst. Dat levert prachtige en verrassende inzichten, waarmee […]

Educatief uitgeven

Leergang Educatief Uitgeven, een leergang van mijn bedrijf, de Uitgeversacademie, voor medewerkers van educatieve uitgeverijen. In deze leergang kwamen alle facetten van het primaire proces van uitgeven aan bod. De onderwerpen waren onder meer auteursmanagement, auteursrecht, financieel management en calculeren, projectmanagement en planningen, marktonderzoek, manuscriptbeoordeling, redactie, vormgeving, beeldredactie, marketing. Deze onderwerpen had ik ook behandeld […]

Crisiscommunicatie

Crisiswerkplaats, een project waarin de rol van sociale media bij crisiscommunicatie werd uitgeprobeerd en onderzocht tussen 2009 en 2012. Dit project is ontstaan vanuit een Twitteraccount en leidde tot een compleet project met een leeromgeving voor professionals in het veld van de openbare veiligheid. Het initiatief kwam o.a. voort uit mijn studie naar de rol […]

Mediawijsheid

Ontdekmedia, een tweetal projecten voor docenten in het Primair en Voortgezet Onderwijs om mediawijsheid te integreren in andere vakken met behulp van gangbare tools en platforms op het internet. Van 2014 tot 2017 maakte Lydia Vroegindeweij deel uit van het team dat het project Ontdekmedia heeft samengesteld. Het project werd gesubsidieerd door het Ministerie van […]

Handboek Uitgeven

In 2005 bundelde ik mijn kennis van het uitgeefvak in een kloek handboek van bijna 500 pagina’s. Het Handboek Redactie, het organiseren van publicaties bevat praktische informatie over alle stappen in het uitgeefproces. Het is bedoeld voor medewerkers van uitgeverijen zoals redacteuren en uitgevers, maar ook voor communicatiemedewerkers van andere organisaties die regelmatig publicaties verzorgen. […]

Sociale media

Cursus Van hype naar uitgeefstrategie, een 5-daagse cursus met een actieve verkenning van allerlei vormen van nieuwe en sociale media en de betekenis voor professionele uitgevers. Uitgevers van vakbladen en publicaties voor beroepspraktijk en wetenschap maakten kennis met het toen nieuwe veld van sociale media als Twitter, Youtube, Facebook en tal van andere platforms. Met […]

Gekostumeerde muzikale lezing

Na afronding van mijn promotieonderzoek is het leuk om te worden gevraagd om mijn inzichten te presenteren in artikelen of lezingen. Dat doe ik natuurlijk graag. Maar ik zoek ook nieuwe uitdagingen. En dan is het heerlijk om mensen te treffen die dat ook leuk vinden. En dus… ontwikkelde ik samen met zangeres Paula Bär-Giese […]

Heel veel dank!

Beste vrienden en vriendinnen, Hadden we op 1 december een ‘normale’ promotieplechtigheid gehad, dan had ik alle aanwezigen tijdens de receptie nog wat persoonlijke woorden van dank kunnen toedichten. Aan mijn promotor, professor Albert Clement, voor zijn vertrouwen in mijn plan dat slechts met ‘ein Trostwort’ begon, aan de voorzitter van de plechtigheid, professor Henk […]

Eeuwigheidszondag met Cranach

Eeuwigheidszondag. Een moment om namen te koesteren. Maar een schilder als Lucas Cranach (de oudere) zorgde ervoor dat ook gezichten troostrijk gekoesterd werden. Op dit onderste deel (de predella) van het altaarstuk uit 1547 in de stadskerk St. Marien in Wittenberg wijst Luther op het beeld van de gekruisigde Christus, centraal in het beeld. Twee […]

Troost bij Luther en Bach

Omslag Troost bij Luther en Bach

Op 1 december 2020 promoveerde Lydia Vroegindeweij met het proefschrift ‘Troost bij Luther en Bach. Theologie, kerklied, cantate’ aan de Universiteit Utrecht, faculteit Geesteswetenschappen. Haar promotor is Prof. dr. Albert Clement. Het boek verscheen op dezelfde datum bij uitgeverij Vreducom. Inhoud Het onderzoek laat zien hoe Martin Luther het begrip ‘troost’ definieerde in zijn theologie […]