Educatief uitgeven

Leergang Educatief Uitgeven, een leergang van mijn bedrijf, de Uitgeversacademie, voor medewerkers van educatieve uitgeverijen. In deze leergang kwamen alle facetten van het primaire proces van uitgeven aan bod. De onderwerpen waren onder meer auteursmanagement, auteursrecht, financieel management en calculeren, projectmanagement en planningen, marktonderzoek, manuscriptbeoordeling, redactie, vormgeving, beeldredactie, marketing. Deze onderwerpen had ik ook behandeld […]

Crisiscommunicatie

Crisiswerkplaats, een project waarin de rol van sociale media bij crisiscommunicatie werd uitgeprobeerd en onderzocht tussen 2009 en 2012. Dit project is ontstaan vanuit een Twitteraccount en leidde tot een compleet project met een leeromgeving voor professionals in het veld van de openbare veiligheid. Het initiatief kwam o.a. voort uit mijn studie naar de rol […]

Mediawijsheid

Ontdekmedia, een tweetal projecten voor docenten in het Primair en Voortgezet Onderwijs om mediawijsheid te integreren in andere vakken met behulp van gangbare tools en platforms op het internet. Van 2014 tot 2017 maakte Lydia Vroegindeweij deel uit van het team dat het project Ontdekmedia heeft samengesteld. Het project werd gesubsidieerd door het Ministerie van […]

Handboek Uitgeven

In 2005 bundelde ik mijn kennis van het uitgeefvak in een kloek handboek van bijna 500 pagina’s. Het Handboek Redactie, het organiseren van publicaties bevat praktische informatie over alle stappen in het uitgeefproces. Het is bedoeld voor medewerkers van uitgeverijen zoals redacteuren en uitgevers, maar ook voor communicatiemedewerkers van andere organisaties die regelmatig publicaties verzorgen. […]

Sociale media

Cursus Van hype naar uitgeefstrategie, een 5-daagse cursus met een actieve verkenning van allerlei vormen van nieuwe en sociale media en de betekenis voor professionele uitgevers. Uitgevers van vakbladen en publicaties voor beroepspraktijk en wetenschap maakten kennis met het toen nieuwe veld van sociale media als Twitter, Youtube, Facebook en tal van andere platforms. Met […]