De meest recente projecten zijn ontwikkeld voor de Stichting Kerkmuziek Netwerk. Deze stichting beheert sinds 2013 twee grote projecten die door Lydia Vroegindeweij zijn bedacht en die samen met anderen verder worden ontwikkeld. Dat zijn de projecten Orgelkids en Kerkliedwiki. Daarnaast ontwikkelde zij verschillende andere projecten met korte of langere looptijd. Hieronder een kort overzicht van deze projecten.

Orgelkids

Het project Orgelkids (sinds 2009) laat kinderen op vele manieren kennis maken met het instrument orgel. Hiervoor zijn materialen en lespakketten ontwikkeld rond het Doe-orgel, een leskist waarmee kinderen zelf een orgel kunnen bouwen en bespelen. Inmiddels worden meer dan 180 van deze Doe-orgels in 25 landen over de hele wereld gebruikt (stand begin 2024).

Kerkliedwiki

In de online informatiebank Kerkliedwiki (sinds 2013) worden alle kerkliederen en liedbundels uit het Nederlandse taalgebied (en een deel van de buitenlandse liederen) ontsloten. De vindbaarheid van geschikte liederen bij vieringen, kerkelijk jaar, Bijbelteksten en thema’s is het doel voor liturgen. Voor kerkmusici zijn zettingen, bewerkingen voor orgel/piano of koor gedocumenteerd. Voor alle ge├»nteresseerden zijn de te beluisteren uitvoeringen en de informatie bij liederen interessant. De Kerkliedwiki trekt maandelijks circa 60.000 bezoekers. Aan deze website werken talloze vrijwilligers mee met verschillende expertise, zoals theologen, hymnologen, kerkmusici, dichters, componisten, en softwaremakers.