Niet alle publicaties zijn bedoeld voor de eeuwigheid, maar sommige hebben een langer bestaansrecht dan de lengte van een project.
Hieronder vind je een selectie uit oude publicaties, die in het kader van speciale projecten zijn gemaakt.

Project Ontdekmedia

Leerlijn Mediawijsheid

Van 2014 tot 2020 maakte Lydia Vroegindeweij deel uit van het team dat het project Ontdekmedia heeft samengesteld. Het project voorzag in gerichte uitleg over tal van mediatools die voor het onderwijs geschrikt zijn om op te nemen in werkvormen. Mediawijsheid kan daarmee als afzonderlijk leerdoel worden nagestreefd, maar ook als geintegreerd onderdeel van bekende werkvormen van allerlei vakken en leergebieden.

De mediatools, werkvormen en de mediacompetenties zijn uitgewerkt op een website voor PO (2014) en VO (2015). De websites zijn niet meer beschikbaar, maar de informatie over de ontwikkelde leerlijn Mediawijsheid is ook als boekje gepubliceerd.

Download hier het bestand (PDF 4,1 MB)

Project Crisiswerkplaats (2009-2011)

10 dagen Moerdijk – 5-14 januari 2011

Een analyse van gebeurtenissen en geleerde lessen op het vakgebied van de crisiscommunicatie na de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk 5-14 januari 2011.

Samengesteld door Ina Strating en Lydia Vroegindeweij (Crisiswerkplaats)

“Crisiscommunicatie is een vak. Dat is de meest eenvoudige en milde conclusie die getrokken kan worden na ’10 dagen Moerdijk’. De berichten in alle soorten media hebben een bonte rij van uitingen laten zien. Sommige mededelingen en verklaringen waren prima qua timing en inhoud, maar er is ook veel gebeurd waar burgers en experts met verbazing en ongeloof naar hebben gekeken.
Dat er tijdens een crisis fouten gemaakt kunnen worden zal niemand ontkennen, maar soms leek het erop dat de deskundigen beslissingen namen en berichten de wereld instuurden die geheel in strijd leken te zijn met de werkelijkheid die iedereen kon waarnemen. En die verbazing is in deze bundeling artikelen bijeen gebracht.​”

Download hier het bestand (PDF 1 MB).

Crisiscompetenties

Download hier het bestand