Mediawijsheid

Ontdekmedia, een tweetal projecten voor docenten in het Primair en Voortgezet Onderwijs om mediawijsheid te integreren in andere vakken met behulp van gangbare tools en platforms op het internet. Van 2014 tot 2017 maakte Lydia Vroegindeweij deel uit van het team dat het project Ontdekmedia heeft samengesteld. Het project werd gesubsidieerd door het Ministerie van […]

Sociale media

Cursus Van hype naar uitgeefstrategie, een 5-daagse cursus met een actieve verkenning van allerlei vormen van nieuwe en sociale media en de betekenis voor professionele uitgevers. Uitgevers van vakbladen en publicaties voor beroepspraktijk en wetenschap maakten kennis met het toen nieuwe veld van sociale media als Twitter, Youtube, Facebook en tal van andere platforms. Met […]