Ontdekmedia, een tweetal projecten voor docenten in het Primair en Voortgezet Onderwijs om mediawijsheid te integreren in andere vakken met behulp van gangbare tools en platforms op het internet.

Van 2014 tot 2017 maakte Lydia Vroegindeweij deel uit van het team dat het project Ontdekmedia heeft samengesteld. Het project werd gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs en voorzag in gerichte uitleg over tal van openbaar beschikbare mediatools, die voor het onderwijs geschikt zijn om op te nemen in didactische werkvormen. Mediawijsheid kan daarmee als afzonderlijk leerdoel worden nagestreefd, maar ook als geïntegreerd onderdeel van vertrouwde werkvormen binnen allerlei vakken en leergebieden.
De mediatools, werkvormen en de mediacompetenties zijn uitgewerkt op een website voor PO (2014) en VO (2015). De websites zijn niet meer beschikbaar, maar de informatie over de ontwikkelde leerlijn Mediawijsheid is ook als boekje gepubliceerd.
Download hier documentatie uit 2014 voor het PO: Leerlijn Mediawijsheid (PO) (PDF 4,1 MB)