Uitgever is zelden een beroepsperspectief dat je als jongere bedenkt of geadviseerd wordt. De meeste uitgevers zijn erin gerold, en dat via de meest uiteenlopende richtingen. Voor mij was het niet anders. Via het allereerste begin van de computer in het onderwijs (in 1981) werd ik – opgeleid voor onderwijzeres met een grote belangstelling voor audiovisuele media – uitgever van software voor het onderwijs bij een educatieve uitgeverij. En daarna doorliep ik het vak met allerlei soorten media, gedrukt in boekvorm, als losbladige uitgave of als tijdschrift. Via websites, wiki’s en sociale media ging ik aan de slag met alle mogelijke technieken sinds de uitvinding van de boekdrukkunst.

Het leukste van dit vak is voor mij nog altijd: bedenken hoe je anderen kunt helpen bij het delen van kennis en inzichten met een publiek, precies in die vorm die het beste past bij de inhoud en de doelgroep.

Op deze pagina vind je een paar korte berichten over enkele uitgeefprojecten waar ik met veel plezier aan heb gewerkt.

Een greep uit projecten en ervaringen

Educatief uitgeven

Leergang Educatief Uitgeven, een leergang van mijn bedrijf, de Uitgeversacademie, voor medewerkers van educatieve uitgeverijen. In deze leergang kwamen alle facetten van het primaire proces

Lees verder »

Crisiscommunicatie

Crisiswerkplaats, een project waarin de rol van sociale media bij crisiscommunicatie werd uitgeprobeerd en onderzocht tussen 2009 en 2012. Dit project is ontstaan vanuit een

Lees verder »

Mediawijsheid

Ontdekmedia, een tweetal projecten voor docenten in het Primair en Voortgezet Onderwijs om mediawijsheid te integreren in andere vakken met behulp van gangbare tools en

Lees verder »

Handboek Uitgeven

In 2005 bundelde ik mijn kennis van het uitgeefvak in een kloek handboek van bijna 500 pagina’s. Het Handboek Redactie, het organiseren van publicaties bevat

Lees verder »

Sociale media

Cursus Van hype naar uitgeefstrategie, een 5-daagse cursus met een actieve verkenning van allerlei vormen van nieuwe en sociale media en de betekenis voor professionele

Lees verder »